Default Header Image

Proiecte

Direcţiile de cercetare ale catedrei:

  1. Implementarea şi rafinarea diagnosticului molecular al cancerului mamar în practica oncologică;
  2. Stroma conjunctivă în neoplaziile benigne şi maligne;
  3. Angiogeneza şi limfangiogeneza tumorală;
  4. Sistemul mastocitar;
  5. Macromicromorfologia plexurilor coroide ale ventriculelor creierului şi aparatul lor nervos.

Informaţie succintă despre tezele de doctorat/postdoctorat susţinute în ultimii 3 ani şi cele în lucru (teme aprobate)

a) Teze susţinute:

  1. Şaptefraţi Lilian, teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale – ”Remodelarea stromei conjunctive şi interrelaţiile epitelio-stromale în neoplaziile colului uterin”. 14.00.15 – Anatomie patologică. Susţinută în Consiliul ştiinţific Specializat DH 50-14.00.15-05 – Medicină legală din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 18 mai 2011;
  2. Darii Alic, teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale - ”Macromicromorfologia plexurilor coroide ale ventriculelor creierului şi aparatul lor nervos”. 03.00.11 – Histologie, citologie şi biologia dezvoltării. Susţinută în Consiliuli ştiinţific Specializat D20.601.02, Universitatea Naţională de Medicină Ivano-Francovsc, Ucraina, 2011.

b) Teme aprobate:

  1. Mazuru Vitalie, teza de doctor în ştiinţe medicale - ”Studiul factorilor molecular ai limfangiogenezei în progresia neoplaziei de cervix uterin”. Conducător ştiinţific: Lilian Şaptefraţi, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar;
  2. Globa Tatiana, teza de doctor în ştiinţe medicale - ”Profilul molecular al stromei în leziunile proliferative benign şi maligne ale prostatei”. Teză prin cotutelă. Conducători ştiinţifici: Lilian Şaptefraţi, dr. hab. şt. med., conferenţiar universitar, Marius Raica, dr. şt. med., profesor universitar.