Histologie, citologie şi embriologie

 
 

Publicaţii

Monografii

Belic O., Ştefăneţ M. Catereniuc I., Spinei L., Aramă E., Rîvneac V., Onea E., Belic G. Aparatul ligamentar al uterului. Monografie, 123p. Centrul editorial-Poligrafic Medicina. Chişinău, 2009

Şaptefraţi L. Stroma conjunctivă în cadrul progresiei neoplaziilor colului uterin. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Chişinău, 2011, 140 p.

Manuale/lucrări didactice

Globa T. Histology, Cytology and Embryology (courses for medical students). Manual. Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, Chişinău, 2009, 560 p.

Niguleanu V., Gudumac V., Rîvneac V., Caragia S., Rotaru L. Examenul lichidului spermatic. Ghid practic Chişinău, 2010. 50p.

Şaptefraţi L. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu. USMF ”Nicolae Testemițanu”, Chişinău, 2011, 22 p.

Gudumac V., Rîvneac V., Tagadiuc O., Sardari V., Andronachi L., Ştîrba O., Rîvneac E., Pantea V., Popa V. Metode de cercetare a metabolismului hepatic. Elaborare metodică Chişinău, 2012, Tipografia „Tehnica-Info”, 162 p.

Capitole în monografii internaţionale

Cimpean A., Mazuru V., Şaptefraţi L., Raica M. Edited by Enrique Poblet Martinez. Histopathology – Reviews and Recent Advances. Chapter 2. Shadow Keyplayers of the Uterine Cervix Lesions Progression and Metastasis. InTech – Open Access Publisher, 2012, p.23-32.

Articole din reviste cu factor de impact:

- articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9

Cimpean A.M., Şaptefraţi L., Ceausu R., Raica M. Characterization of endoglin and Ki-67 expression in endothelial cells from benign and malignant lesions of the uterine cervix. In: Pathology International. Tokyo, Japan, 2009, vol. 59, nr. 10, p. 695–700. IF 1,42.

Cimpean A.M., Mazuru V., Cernîi A., Ceausu R., Şaptefraţi L., Cebanu A., Fit A.M., Raica M. Detection of early lymphangiogenesis by lymphatic microvascular density and endothelial proliferation status in preneoplastic and neoplastic lesions of the uterine cervix. In: Pathology International. Tokyo, Japan, 2011, vol. 61, nr. 7, p. 395–400. IF 1,09.

Cimpean A.M., Mazuru V., Şaptefraţi L., Ceausu R., Raica M. Prox 1, VEGF-C and VEGFR3 expression during cervical neoplasia progression as evidence of an early lymphangiogenic switch. In: Histology and Histopathology. Murcia, Spain, 2012, vol. 27, nr. 12, p. 1543–1550. IF 2,48.

 - articole din reviste cu factor de impact 0,1-0,9

Saptefraţi L., Cîmpean A.M., Ciornîi A., Ceauşu R., Eşanu N., Raica M.  Identification of lymphatic vessels and prognostic value of lymphatic microvessel density in lesions of the uterine cervix. In: Romanian Journal of Morphology and Embryology. Craiova, România, 2009, vol. 50, nr. 4, p. 589-594. IF 0,14.

Articole din alte reviste editate în străinătate,

Ababii I., Popa V.I., Osman V., Şaptefraţi L., Topor B., Eşanu N., Cabac V. Regenerarea mucoasei corzii vocale cu instrumente “reci” si laser CO2. În: Revista ORL. Bucureşti, 2008, vol. 1, nr. 1, p.26-29.

Botnaru V., Munteanu O., Vataman V., Şaptefraţi L. Hemangioendothelioma pulmonară epithelioidă – raport de caz. În: Pneumologia. Bucureşti, 2008 Oct-Dec; vol. 57, nr. 4, p. 234-235, 237-238.

Дарий А. К морфологии сосудистых сплетений желудочков головного мозга человека. В: Здравоохранение. Минск, Беларусь, 2008. №3, с. 12-16.

Darii A. Unele aspecte în morfologia plexurilor coroide din ventriculele creierului uman. În Revista Română de Anatomie funcţională clinică, Macro – şi Microscopică şi de Antropologie. Editura „Gr. T. Popa”. Iaşi, România, 2008, vol. VII, nr 4,  p. 556-561.

Ункуцэ Д., Оня Е., Годорожа П. Цитоморфологическая характеристика герпетического стоматита. В: ДентАрт- Международный журнал о науке и исскустве в стоматологии, Полтава, Украина, 2009, №2, с. 19-23.

Дарий А. Участие звездчатого узла в иннервации сосудов сосудистых сплетений желудочков головного мозга. В: Клiнiчна анатомiа та оперативна хiрургiя. Т.9, №3. Черновцы. Украина, 2010. с. 48-50.

Дарий А. Состояние нервного аппарата сосудистых сплетений желудочков головного мозга кошки при удалении краниального шейного симпатического узла. В: Клiнiчна та експериментальна патологiя. Черновцы. Украина, 2010.Том ШЧ, №3 (33) с. 30-33

Darii A. Morphometric data of the blood vessels from the choroid plexuses of the human brain ventricles. In: Ars Medica Tomitana. vol.XV.nr.2 (61) april-june 2010. Constanţa, România. 2010. p.81-85.

Дарий А. Взаимоотношения тканевых структур в сосудистых сплетениях третьего и четвертого желудочка головного мозга. В: Клiнiчна та експериментальна патологiя. Черновцы. Украина, 2010.Том №4 (34) с.27-31.