L’activité scientifique

Les directions de la recherche :

  1. La  mise en œuvre et le raffinement de diagnostic moléculaire du cancer du sein dans la pratique de l’oncologie
  2. Stroma conjonctif dans les néoplasmes bénins et malins
  3. L’angiogenèse et lymphangiogenesis tumorale
  4. Le système mastocitaire
  5. La macromicromorphologie des plexus choroïde des ventricules du cerveau et leur appareil nerveux

Résumé des informations sur les thèses de doctorat / post-doctorants soutenu dans les  dernières 3 années et en travail (thèmes approuvés)

a) Les thèses soutenu:

  1. Şaptefraţi Lilian, teză de doctor habilitat în medicină ”Remodelarea stromei conjunctive şi interrelaţiile epitelio-stromale în neoplaziile colului uterin”. 14.00.15 – anatomie patologică. Susținută în Consiliul ştiinţificSpecializatDH 50-14.00.15-05 – Medicină legală din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, 18 mai 2011;
  2. Darii Alic, teză de doctor habilitat în medicină ”Macromicromorfologia plexurilor coroide ale ventriculelor creierului şi aparatul lor nervos”. 03.00.11 –histology, citologie și biologia dezvoltării. Susținută în Consiliuli ştiinţificSpecializatD20.601.02, Universitatea Naţională de Medicină Ivano-Francovsc, Ucraina, 2011.

b) Les sujets approuvés:

  1. Mazuru Vitalie, teza de doctor în medicină ”Studiul factorilor molecular ai limfangiogenezei în progresia neoplaziei de crvix uterin”. Conducător științific: Lilian Șaptefrați, dr.hab. med., conferențiar universitar;
  2. Globa Tatiana, teza de doctorîn medicină ”Profilul molecular al stromei în leziunile proliferative benign și maligne ale prostate”. Teză prin cotutelă. Conducători științifici: Lilian Șaptefrați, dr.hab. med., conferențiar universitar, Marius Raica, dr. med., profesor universitar.